Ekonomi

Türkiye imalat sanayinde AR-GE yatırımlarıyla geleceğe umut ekiyor

Türkiye'nin imalat sanayi sektöründe son beş yılda gösterdiği AR-GE yatırımları, ülkenin teknolojik gelişiminde ve ekonomik kalkınmasında önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

Türkiye, imalat sektöründe son beş yılda kayda değer bir ilerleme kaydetti. Bu dönemde, toplamda 164 milyar 376 milyon liralık Ar-Ge harcaması gerçekleştirildi. Bu gelişme, ülkenin kalkınmasında ve sürekli büyümesinde kritik bir role sahip. Bu yatırımlar, özellikle yüksek teknoloji alanında kayda değer artışlarla dikkat çekiyor.

Son beş yılda, imalat sanayindeki AR-GE harcamaları sürekli bir artış trendi gösterdi. 2018 yılında 14 milyar 934 milyon lira olan AR-GE harcamaları, 2022’ye gelindiğinde 72 milyar 311 milyon liraya yükseldi. Bu rakam, 2018-2022 dönemindeki toplam AR-GE harcamasının 4,8 kat arttığını gösteriyor.

Özellikle yüksek teknoloji alanındaki girişimler, AR-GE yatırımlarında ön plana çıktı. 2018’den 2022’ye kadar, bu alandaki harcamalar 5,4 kat artarak 77 milyar 460 milyon liraya ulaştı. Bu gelişme, Türkiye’nin teknolojik kapasitesini ve global rekabetçiliğini artıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başkent Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak, AR-GE’nin milli gelire ve ihracat gelirlerine sağladığı katkıların altını çizdi. Ak, AR-GE harcamalarının teşvik mekanizmalarıyla desteklenmesinin, ülkenin ekonomik kalkınmasını hızlandıracağını ve üretim potansiyelini artıracağını belirtti.

Başa dön tuşu